Access Keys:

 
 
Bunscoil Bheanna Boirche Bunkers Hill, Castlewellan

Turas chun na Gaeltachta le R6/7

12th May 2022

Bhain na páistí i Rang a 6/7 an-sult as an turas i mbliana sa Ghaeltacht. Bhí an deis acu labhairt i nGaeilge an t-am ar fad! Tá muid chomh sásta go raibh an deis seo againn! Maith sibh ?

 

The children in Rang 6/7 enjoyed their trip to the Gaeltacht! They had the opportunity to speak in Irish the whole time and participate in different activities! We are so pleased that we had this opportunity! Maith sibh! 

 

Agus nóta beag ó Mhúinteoir Ciarán:

Cuireann sé gliondar croí orm na pictiúir agus na físeáin seo a fheiceáil. Is léir go raibh am iontach ag páistí Bhunscoil Bheanna Boirche agus iad ar an turas Gaeltachta seo, ár gcéad turas ó bhí an phaindéim ann. Agus caithfidh mé mo bhuíochas a ghabháil leis na páistí. Chuala mé a lán scéalta maithe fúthu, agus tá an-bhród ar fad orm astu - ambasadóirí iontacha dár scoil! Ar deireadh, caithfidh mé buíochas millteanach mór ó chroí a ghabháil leis an fhoireann a chuaigh ar an turas. Thug siad suas a gcuid ama go flaithiúil ar mhaithe lenár bpáistí agus tá mé fíorbhuíoch as sin. BBB abú!

Seeing these pictures and videos has been lovely. It's clear that our Bunscoil Bheanna Boirche pupils had a wonderful time in the beautiful surroundings of Gaoth Dobhair, our first residential trip since before the pandemic. I must thank our children. I've heard lots of good reports, and I'm very very proud of them - great ambassadors for the school! Finally, I must give massive thanks to my super colleagues who brought the children on this trip. They kindly gave up their own time for our pupils and I'm very grateful and proud to have them as colleagues. BBB abú!